Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Daňové judikáty

Máte už zakúpené daňové vzory a judikáty?
Po prihlásení si pozrite alebo stiahnite dokument.
Ak nemáte konto, registrovať sa môžete tu.
Ak ste zabudli heslo, obnovte si ho.

JUDIKÁT 01: PREPADNUTIE LIEHU V PROSPECH ŠTÁTU A EXPERTÍZA COLNÉHO LABORATÓRIA FINANČNEJ SPRÁVY Zobraziť
JUDIKÁT 02: ODLOŽENIE VYKONATEĽNOSTI ROZHODNUTIA O PREPADNUTÍ VECI V PROSPECH ŠTÁTU Zobraziť
JUDIKÁT 03: PREKVALIFIKOVANIE PRÍJMOV Z PODNIKANIA NA PRÍJMY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI Zobraziť
JUDIKÁT 04: ODLOŽENIE VYKONATEĽNOSTI ROZHODNUTIA A ZÁKLADNÉ IMANIE 6 639 EUR Zobraziť
JUDIKÁT 05: ROZSUDOK SÚDU V DAŇOVEJ KAUZE NEMOŽNO NAPADNÚŤ DOVOLANÍM Zobraziť
JUDIKÁT 06: SÚD PRIKÁZAL DAŇOVÉMU ÚRADU VRÁTIŤ DAŇOVÉ DOKLADY DO 15 DNÍ Zobraziť
JUDIKÁT 07: REKLAMA KONTRA SPONZORING A KONCERT POPULÁRNEJ SKUPINY Zobraziť
JUDIKÁT 08: DAŇOVÝ ÚRAD ZMEŠKAL MAXIMÁLNU 1-ROČNÚ LEHOTU NA VYKONANIE DAŇOVEJ KONTROLY Zobraziť
JUDIKÁT 09: DAŇOVÝ ÚRAD KAMUFLOVAL ÚSTNE POJEDNÁVANIE AKO MIESTNE ZISŤOVANIE Zobraziť
JUDIKÁT 10: DAŇOVÝ ÚRAD NEUMOŽNIL DAŇOVÉMU SUBJEKTU NAHLIADNUŤ DO ADMINISTRATÍVNEHO SPISU Zobraziť
JUDIKÁT 11: SÚD PREFERUJE VYKONANIE DôKAZOV BEZPROSTREDNÝM SPôSOBOM Zobraziť
JUDIKÁT 12: PORUŠENIE PRÁVA DAŇOVÉHO SUBJEKTU DÁVAŤ SVEDKOM OTÁZKY PRI ÚSTNOM POJEDNÁVANÍ Zobraziť
JUDIKÁT 13: PRERUŠENIE DAŇOVEJ KONTROLY A ŽALOBA O OCHRANU PRED NEZÁKONNÝM ZÁSAHOM ORGÁNU VEREJENEJ SPRÁVY Zobraziť
JUDIKÁT 14: DAŇ URČENÁ PODĽA POMÔCOK A NEPREDLOŽENIE ÚČTOVNÍCTVA DAŇOVÉMU ÚRADU Zobraziť
JUDIKÁT 15: POKUTA ZA NESPLNENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI O NEZDANENÝCH PLATBÁCH Zobraziť
JUDIKÁT 16: KRÁDEŽ VÝKOVKOV A PRERUŠENIE DAŇOVEJ KONTROLY Zobraziť
JUDIKÁT 17: PRÍJMY Z PRENÁJMU A VÝDAVKY NEZAÚČTOVANÉ V ÚČTOVNÍCTVE DAŇOVNÍKA Zobraziť
JUDIKÁT 18: PRO FORMA ZMENA ROZHODNUTIA ODVOLACÍM ORGÁNOM Zobraziť
JUDIKÁT 19: HONORÁR ZA PRÁVNE SLUŽBY A POPLATOK ZA REGISTRÁCIU INTERNETOVEJ DOMÉNY AKO DAŇOVÉ VÝDAVKY Zobraziť
JUDIKÁT 20: ZMEŠKANIE 15-DŇOVEJ ÚLOŽNEJ LEHOTY A 2-MESAČNEJ LEHOTY NA PODANIE ŽALOBY Zobraziť
JUDIKÁT 21: NEPRIZNANIE TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA ZA VYJADRENIE ŽALOBCU K VYJADRENIU ŽALOVANÉHO Zobraziť
JUDIKÁT 22: ADVOKÁTI MAJÚ MONOPOL NA ZASTUPOVANIE V DAŇOVÝCH KAUZÁCH Zobraziť
JUDIKÁT 23: ZMEŠKANIE LEHOTY 3 PRACOVNÝCH DNÍ NA VYČÍSLENIE TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA Zobraziť
JUDIKÁT 24: VÝSLUCH SVEDKA ČESKÝM FINANČNÝM ÚRADOM NA ŽIADOSŤ SLOVENSKÉHO DAŇOVÉHO ÚRADU Zobraziť
JUDIKÁT 26: ŽALOBA PROTI NEČINNOSTI DAŇOVÉHO ÚRADU A VYČERPANIE PROSTRIEDKOV PRÁVNEJ OCHRANY Zobraziť
JUDIKÁT 27: DÔKAZNÉ BREMENO SPRÁVCU DANE A DAŇOVÝ PODVOD NA DPH Zobraziť
JUDIKÁT 28: INŠTALÁCIA KOTOLNE DO STAVBY A TRANSFORMÁCIA HNUTEĽNEJ VECI NA NEHNUTEĽNOSŤ Zobraziť
JUDIKÁT 29: V ADMINISTRATÍVNOM SPISE ABSENTOVALO 23 Z 24 ZÁPISNÍC Z MIESTNEHO ZISŤOVANIA Zobraziť
JUDIKÁT 30: ODPISY KOTOLNE A DAŇOVÉ NÁKLADY Zobraziť