Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Internetová právna poradňa

Odpovede na otázky v rámci projektu INTERNETOVÁ PRÁVNA PORADŇA (IPP) boli spracované s odbornou starostlivosťou a podľa najlepšieho vedomia autora, pričom sú aktuálne v čase zodpovedania otázky. Napriek tomu nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu advokáta a klienta. Autor pri zodpovedaní otázky vychádza z informácií, ktoré nemusia byť komplexné. Advokátska kancelária ani autor preto nenesú zodpovednosť za správnosť, komplexnosť a aktuálnosť odpovede na otázku zodpovedanú v rámci projektu právnej poradne. Čitateľ nemá na zodpovedanie otázky právny nárok. Autor nie je pri zodpovedaní otázky viazaný žiadnym časovým limitom. Advokátska kancelária aj autor si vyhradzujú právo odmietnuť odpovedať na otázku, a to aj bez uvedenia dôvodu.

PRÁVNA PORADŇA 01 DAŇOVÝ ÚRAD DORUČOVAL PROTOKOL Z DAŇOVEJ KONTROLY NA ULICI PRED BANKOU Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 02: ZÁKON NETOLERUJE DUPLICITNÝ ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 03: PRERUŠENIE DAŇOVÉHO KONANIA POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 04 KONIEC DAŇOVEJ AMNESTIE NAPRIEK PANDÉMII KORONAVÍRUSU Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 05: ADVOKÁTSKA ESEROČKA JE PRÁVNY HYBRID Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA č. 05 POČAS NÚDZOVÉHO STAVU NEPLATÍ ZÁKAZ NADLIMITNÝCH HOTOVOSTNÝCH TRANSAKCIÍ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 06: ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 07: ROZVODOM MANŽELSTVA SA PROBLÉMY IBA ZAČÍNAJÚ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 08: ŠANCA NA ÚSPECH V DAŇOVOM SPORE JE FIFTY-FIFTY Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA: OD 01.10.2020 OBCHODNÝ REGISTER FUNGUJE IBA ELEKTRONICKY Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA: TRESTNÉ OZNÁMENIE ZA OHOVÁRANIE KVÔLI SPRÁVE NA FACEBOOKU Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA: PRÁCA NA SKÚŠKU JE NELEGÁLNA PRÁCA Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA: PÄŤTISÍC EUR V PEŇAŽENKE A DESAŤPERCENTNÉ Zobraziť