Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Kontakt

Obchodné meno: BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.
Sídlo: Františkánske námestie 4, 080 01 PREŠOV, Slovenská republika
 
IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 20728/P
Štatutárny orgán: JUDr. Patrik BENČÍK – advokát a konateľ
 
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
 
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864
 
e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.comKontaktný formulár

 

S vyplnením a odoslaním tohto kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.