Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Referencie

Advokátska kancelária v rámci tejto sekcie webovej stránky uvádza klientov, ktorí na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb poskytli advokátskej kancelárii súhlas na uvedenie referencie pri prezentácii a marketingových aktivitách advokátskej kancelárie:

 
R GES, s.r.o. www.rges.sk
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o. www.bioenergybardejov.sk
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. www.bioenergytopolcany.sk
REDOX, s.r.o. www.redox.sk
AML SLOVAKIA, s.r.o. www.aml-czech.cz
PRO BONO REALITY, s.r.o. www.probonoreality.sk
ibplus.sk, s.r.o. www.ibplus.sk
ODOS, s.r.o. www.odoske.sk